Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste henkilötietojen käsittelystä Kiva Kombo -kaupassa.

Rekisteriseloste on päivitetty 12.9.2018

 

1.Rekisterin pitäjä

Huhtadesign / Kiva Kombo
Rautatienkatu 3
15100 LAHTI

Y-tunnus: 1873434-4

www.kivakombo.fi

 

2. Rekisterin ylläpito

Asiakasrekisterin ylläpidosta vastaa Kivan Kombon henkilökunta.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla info@kivakombo.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kiva Kombo -kaupan asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin tietojen käsittely

Kivan Kombon asiakasrekisterin tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Asiakkaan nimi
- Sähköpostiosoite
- Kotiosoite
- Puhelinnumero

 

6. Rekisterin tietolähteet

Kivan Kombon rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen omasta aloitteestaan. Tiedot voidaan saada puhelimitse, internetin kautta (verkkokauppa), sähköpostilla tai henkilökohtaisesti Kiva Kombo -myymälässä.


7. Tietojen luovutukset

www.kivakombo.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä, eikä rekisterin tietoja koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakkaiden henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä, sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

 

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Kivan Kombon asiakasrekisteri sijaitsee Suomessa, suomalaisen yrityksen valvotussa palvelinsalissa ylläpidetyllä tietokantapalvelimella. Se on suojattu palomuurein ja salasanoin sekä SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on välttämätöntä voida käyttää rekisteriä. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Kuitenkin henkilötietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa lain mukaan viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme info@kivakombo.fi

Lakitietoa